ನುಡಿಬೀಡು

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು

Name:

ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ರತ್ನಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ಜೀವಾನ್ನ ನುಡಿಗಳೇ ನಾನೀವ ಧನದಾನ ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನದೇವರೆಂಬ ತುಕಾ ನುಡಿಗಳೇ ಎನಗೆ ಪೂಜ್ಯ ---------- ತುಕಾರಾಮ

Friday, September 01, 2006

ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ

ಕುರುಡು ಕರ್ಮಚಾರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ತಾನಿರದ, ರೂಪವಿರದ ಬೀಜ ನನ್ನೊಳಗೆ
ತನ್ನ ಪುನರಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಮೌನ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಪಿಸಿರದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಂಗಾಣುತ್ತದೆ.

ಮಗು ಮುಖದ ಮಗುವಿದಲ್ಲ
ಹೆಸರಿಸುವಂತ ಹೆಸರಿದಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಆದರೂ, ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಬಲ್ಲೆವು
ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಯೂ, ಬೇಟೆಯೂ ಹೌದು
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗೆಯೊಳಗಿನ ಮೂರನೆಯವ.

ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳು ಬಲ್ಲ ಸತ್ವವಿದು
ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೊಳಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹರಳು
ಇದುವೇ ನೆತ್ತರ ಕಾಡುಮರದೊಳಗೆ
ಬೆಳೆವ ಸಂಕೀರ್ಣ ನೆರಿಗೆಗಳ ಗುಲಾಬಿ.

ಇದುವೆ ಸೃಜನೆಯೂ, ಸೃಜಿಸುವಾತನೂ
ಇದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ, ಉತ್ತರವೂ
ಇರುಳಲ್ಲಿ ತಿವಿಯುವ ಕುರುಡು ತಲೆ
ಅಲಗಿನಗುಂಟ ಮಿಂಚುವ ಬೆಳಕಪೂರ;
ಓ, ತಬ್ಬಿಕೋ ನನ್ನ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

---- ಜುಡಿತ್ ರೈಟ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯಾದ ಜುಡಿತ್ ರೈಟ್ (ಬ್. ೧೯೧೫ - ೨೦೦೦) ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ತರುವಾಯದಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಅಬೊರಿಜನಲರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಿದಳು. ತನ್ನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಗೇಯತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಳಂತೆ. 'ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ' ಎಂಬ ಈ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನಾತನಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೀವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮಲತೆ ಇದೆ, ರಮ್ಯತೆಯ ಬದಲು; ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಇದೆ, ಹುಚ್ಚು ಸಂತಸದ ಬದಲು; ಇಲ್ಲಿ ಫುಳಕವಿದೆ, ಜತೆಗೇ ಭೀತಿಯೂ. ಹೆಣ್ಣು ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನಾತನನ್ನು ಆ ಫುಳಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಸೃಜನ ಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ, ಸ್ಪಷ್ಟವೂ, ನಿಖರವೂ ಆದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವನ ಅನನ್ಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home